POSIBILIDAD DE CONCERTAR VISITAS ON LINE.

Skype.

Per a ABOGADOS VILANOVA eficiència, lleialtat i ètica són les premisses sobre les que es sustenta la nostra relació amb els clients. La recerca de la qualitat és una obsessió i l’esperit innovador i de superació, el nostre coneixement. Una forma de treball que ens ha fet creditors de la confiança de tots i cadascun dels nostres clients. Els valors que ens inspiren:

 • Compromís de servei al client.

 • Compromís amb la qualitat i eficiència.

 • Compromís d’actuació ètica.

QUI SOM?

EQUIP PROFESSIONAL

ABOGADOS VILANOVA és un despatx jurídic multidisciplinar amb més de deu anys d’experiència en el sector. Els nostres professionals són especialistes amb llarga trajectòria en les diferents branques del Dret.

ABOGADOS VILANOVA

José Manuel Vázquez Barea

Va cursar els seus estudis a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la facultat de Dret Universitat Jean Moullin de Lyon (França) – Erasmus-. Col•legiat número 21218 de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Amb amplia experiència en els camps de:

 • Dret CIVIL i de FAMILIA
 • Dret PENAL
 • LLEI DE 2ª OPOTUNITAT

Pertany a la Comissió de Dret Mercantil del Col•legi d’Advocats de Barcelona. Col•labora com a assessor extern.

ABOGADOS VILANOVA

Aurora Muro Gómez-Ramos

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (any 1993). Va fer els cursos de Doctorat en Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra (Bienni 1994-96). Actualment estudia el Grau Universitari en Criminologia (en curs).
Col•legiada número 22.721 de l’Ilustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, especialitzada en Dret Civil, de Família i Penal.

Professora de Dret Constitucional al'Institut de Seguretat Pública de Catalunya des de l'any 1994 fins l’any 2013.

E. EvaColl i Soler

ecollsoler@icab.cat
Tel. 630028245

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (any 1992).Col•legiada núm. 19239. Especialista en Dret Civil i de Familia. Advocada acreditada i exercint davant del Tribunal eclesiàstic de la Rota des de 1995. Diplomada al 1993 en Dret Laboral i Seguretat Social.

Membre de la Comissió de Dret Matrimonial de l’il•lustreCol•legid’advocats de Barcelona, així com de les Seccions de Dret civil i matrimonial de l.ICAB.

ÀREES DE PRÀCTICA

ABOGADOS VILANOVA, és un despatx multidisciplinari que té com a objectiu donar resposta a les necessitats dels nostres clients, podent oferir el nostre assessorament en les següents matèries:

 DRET IMMOBILIARI

 • Redacció de contractes
 • Arrendaments
 • Desnonaments
 • Compra-vendes
 • Permutes
 • Propietat horitzontal
 • Assessorament jurídic en la promoció i gestió immobiliària
 • Altres

 RECLAMACIONS DE DEUTE I IMPAGATS

 • Procediments de reclamacions de quantitat
 • Procediments d’execució de títols
 • Altres

 PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA

 • Protocols familiars
 • Testaments
 • Altres disposicions testamentàries
 • Planificació fiscal
 • Assessorament d’acceptació d’herència amb optimització fiscal
 • Procediments judicials hereditaris
 • Altres

 RECLAMACIONS DE DEUTE I IMPAGATS

 • Procediments de reclamacions de quantitat
 • Procediments d’execució de títols
 • Altres

 DRET MATRIMONIAL

 • Pactes matrimonials
 • Situacions de crisi del matrimoni
 • Altres

 ASSESSORAMENT EN MATÈRIES NO CONTENCIOSES

 • Contractament
 • Altres

 DRET ADMINISTRATIU

 • Tràmits davant les Administracions Públiques
 • Altres

 CREACIÓ I SEGUIMENT DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS COOPERATIVES

SERVEI AL CLIENT

A ABOGADOS VILANOVA, seguim una premissa fonamental: la orientació cap al client. Ens mou l’objectiu d’aportar valor afegit a qui precisi del nostre assessorament i ho aconseguim gràcies a:

 • un sòlid coneixement jurídic,
 • la profunda comprensió dels nostres clients,
 • l’anticipació a les necessitats dels nostres clients,
 • la vocació professional que ens compromet amb entusiasme amb cadascun dels assumptes que escometem,
 • la formació continuada del nostre equip.

SERVEI A LA SOCIETAT

Ens devem a la societat i a l’entorn on prestem els nostres serveis. A ABOGADOS VILANOVA VÁZQUEZ BAREA, som conscients de les necessitats d’assessorament de moltes persones i/o entitats.

Per aquesta raó, anualment, VÁZQUEZ BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS, assumeix casos en benefici de la comunitat i/o de la societat en general. Tots els membres del despatx assumeixen el repte de forma gratuïta i dediquen el seu temps a portar el tema.

A més, en els casos Pro Bono, ofereixen assessorament jurídic gratuït a persones desfavorides que vegin perjudicats o amenaçats els seus drets essencials i no tinguin mitjans econòmics per a fer front a la seva defensa jurídica.

© 2020 ABOGADOS VILANOVA Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital